بابک احمدی گفت: 20 مهرماه نشست چهارجانبه ای با حضور ایران، چین، ازبکستان و قزاقستان برای فعالیت قطار کانتینری چین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون بهره برداری راه آهن با اشاره به مشکلاتی که در زمینه تامین واگن وجود دارد گفت: توسعه حمل و نقل ریلی در دستور وزارت راه و شهرسازی قرار دارد بر همین مبنا طرح پایانه های لجستیکی در دستور کار است.

همچنین بابک احمدی با تاکید بر اهمیت همکاری های بین المللی گفت: 20 مهرماه نشست چهارجانبه ای با حضور ایران، چین، ازبکستان و قزاقستان برای فعالیت قطار کانتینری چین برگزار می شود.