حمل و نقل ریلی در سال اخیر به دلیل افزایش قیمت سوخت مورد توجه قرار گرفته است، از این رو کشورهای حوزه جی آی اس از توسعه حمل و نقل از اروپا به خلیج استقبال کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، علی قاسمف مدیرعامل شرکت سهامی راه آهن آذربایجان در یازدهمین کنفرانس بین المللی بار سازمان همکاری راه آهن گفت: در حال حاضر همکاری راه آهن از مسیر شمال و جنوب از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانیم از اروپا تا خلیج فارس ایران را در یک ترافیک قرار دهیم و شرق به غرب را از گرجستان، آذربایجان، ترکیه، مدیترانه و  از شرق تا چین توسعه یابد.

علی قاسیمف با اشاره به خط راه آهن از آذربایجان تا اوکراین تصریح کرد: استفاده از مسیر لهستان به طور فعال از طریق یک رژیم تعرفه ای انجام می شود بدون اینکه تغییر خطوط نیاز داشته باشیم.

میخائیل سوالورزسکی معاون کمیته OSJD با اشاره به اینکه همکاری ها راه آهن اروپا باید افزایش پیدا کند گفت:  این همایش نشان می دهند نیازمند نشست های بیشتری هستیم اگر به دنبال توسعه حمل و نقل ریلی در منطقه هستیم

او با تاکید بر از سال 1956 برنامه های را برای توسعه حمل و نقل ریلی آغاز کردیم افزود: سازمان ما به دنبال توسعه حمل و نقل کالا در منطقه اوراسیا و افزایش حمل و نقل با اروپا بوده است.

او با بیان اینکه 29 کشور عضو او اس جی دی هستند تصریح کرد: افزایش اعضا از کشورهای دیگر باعث می شود با دولت ها تعامل بیشتری داشته باشیم و حتی همکاری بخش خصوصی و دولت نیز بهبود می یابد.

سوالوزسکی افزود: در حال حاضر 263 کیلومتر مسیر ریلی در کشورهای عضو او اس جی دی وجود دارد.