سعید محمدزاده گفت: ایران در سال های گذشته 5 هزار میلیارد تومان در بخش راه آهن سرمایه گذاری کرده و به دنبال دستیابی به هدفگذاری جابجایی 25 میلیون تن بار از طریق راه آهن تا سال 2020 است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یازدهمین کنفرانس بین المللی بار سازمان همکاری راه آهن امروز با حضور میخائیل سوالوژسکی معاون کمیته OSJD ، علی قاسیموف مدیر شرکت سهامی راه آهن آذربایجان، سایان کابایف مدیر شرکت سهامی ملی راه آهن قزاقستان، کوریاکف مدیر راه آهن اوکراین  و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

مدیر عامل راه آهن ایران در ابتدای این جلسه با اشاره به پروژه های که در دست اجرا هست گفت: ایران علاوه بر اینکه به اتصال راه آهنی شرق و غرب تاکید دارد در پروژه راه آهن شمال و جنوب حضور فعال دارد و حتی پروژه های برای اتصال بنادر به سایر شهرهای مرزی در دستور کار است بر همین مبنا پروژه اتصال راه آهن به کاسپین، بندر انزلی و بندرچابهار در دست اجراست.

سعید محمدزاده با بیان اینکه ایران به دنبال این است که تا سال 2020 به 25 میلیون تن بار از طریق حمل و نقل ریلی برسد، از این در برنامه توسعه ای اتصال مراکز استانی به ریل و بعد از آن اتصال شبکه ریلی با کشورهای همسایه در دستور کار قرار دارد بر همین مبنا پروژه ریل با افغانستان تا سال آینده اجرا می شود.

او با اشاره به اینکه سرمایه گذاری 5 هزار میلیارد تومانی در بخش ریل کشور انجام شده است گفت: در مسیر اجرای پروژه راه آهن ایران به آذربایجان، اتصال راه آهن به آستارا و پس از آن اتصال به کریدور غرب کشور از برنامه های مهم این بخش است.

در این کنفرانس رییس کمیته OSGD به مدیرعامل راه آهن و چند تن از مدیران این شرکت دیپلم افتخار OSJD اهدا کرد.