بانک مرکزی میزان تامین ارز برای واردات و همچنین مجموع فروش ارز حاصل از صادرات تا پایان معاملات روز شنبه هفتم مهر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بنا به اعلام بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات تا روز گذشته به حدود ۳۱ میلیون یورو رسیده و مجموع تامین ارز برای واردات در این روز حدود ۶۲ میلیون یورو بوده است.

در همین حال نرخ فروش یورو در سامانه نیما در روز شنبه به ۹ هزار و ۵۱۲ تومان و نرخ سنا که برآیند نرخ نقدی اسکناس در صرافی ها و سامانه نیماست در این روز به ازای هر یورو ۱۷ هزار و ۲۴۵ تومان درج شده بود.