با دستور رئیس کل بانک مرکزی، لیست تمام دریافت کنندگان ارز دولتی از ابتدا تا کنون به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی آنها برای اطلاع عموم منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، با دستور همتی، هفته آینده روز شنبه، لیست دریافت کنندگان ارز دولتی از ابتدای سال و نیز لیست اشخاص حقیقی وحقوقی که تاکنون از سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند، به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی آنها برای اطلاع عموم مردم منتشر می‌شود.

طبق دستور رئیس کل بانک مرکزی از این پس نیز به طور روزانه لیست دریافت کنندگان ارز سامانه نیما و نیز دریافت کنندگان ارز کالاهای اساسی و ضروری اطلاع رسانی خواهد شد.