محید رضا حریری گفت: در حال حاضر دلار با 6 نرخ در ایران معامله می شود که دولت در تعیین آن نقش دارد و این مسئله فضای روانی ایجاد کرده که نرخ های کالا از نرخ ارز آزاد تاثیر می پذیرد.

نایب رییس اتاق ایران و چین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه شرایط بی ثباتی در حال حاضر توسعه یافته است، گفت: در حال حاضر ارز 3800 تومانی خوراک پتروشیمی ها، ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، ارز 7 تا 8 هزارتومانی در سامانه نیما و ارز 12 هزار تومانی برای سوخت های ایرلاین ها و ... داریم که این پنج نرخ ارز از سوی دولت تعیین می شود.

مجیدرضا حریری با اشاره به نرخ ششم ارز در بازار آزاد افزود: ارز مسافری و دانشجویی با نرخ نزدیک به ارز آزاد خرید می کند که به نوعی دولت در تعیین آن نرخ نقش دارد و این مسئله علاوه بر ایجاد فضای روانی باعث فساد اقتصادی می شود.

او با تاکید براینکه در همین فضای فسادآور برخی ارز از طریق امضاهای طلایی دریافت می کنند تصریح کرد: دولت باید در شرایط کنونی مشخص کند که این نرخ ها در بازار چگونه و برمبنای چه چیزی تعیین می شود؟