قیمت دلار در بازار آزاد تهران 14هزارو 304 تومان شد.

به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز در بازار آزاد تهران اعلام شد. بر این اساس در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران سه شنبه 27 شهریور و تا ساعت 14 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. بر این اساس دلار با نرخ 14هزارو 304، هزار توان افزایش یافته است.

قیمت یورو هم در بازار آزاد 16هزارو 872 تومان است.