جواد حسینی کیا گفت: مناطق آزاد بستری برای تشکیل کنسرسیوم واحد تولیدی برای نفوذ به بازارهای منطقه ای دارند تا علاوه بر ایجاد هم افزایی برای تولید و اقتصاد کشور کمک می کند تا بازارهای تولیدی با محصولات ایرانی بیشتر آشنا شوند.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: مناطق آزاد ظرفیتی برای تقویت تولید صادرات محور دارند، به عبارت دیگر این مناطق با توجه به مزیت های موجود همچون معافیت های مالیاتی، قابلیت جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی دارند تا از طریق این ظرفیت توان رقابتی محصولات را با کاهش قیمت تمام شده تولید بالا ببرند. همچنین می توانند به برنامه های اشتغالزایی کشور را در این مناطق پیش ببرند. بنابراین این مناطق می توانند به بازارهای کشورهای همسایه ورود کنند و با عرضه تولیدات با کیفیت ایرانی بازار این مناطق را در اختیار بگیرند.

جواد حسینی کیا با تاکید بر اینکه مناطق آزاد می تواند محلی برای استقرار واحدهای صنعتی «های تک» و وابسته به مواد اولیه خارجی باشد، افزود: در حال حاضر بخشی از تجهیزات و قطعاتی که در ایران تولید می شود مواد اولیه آن از طریق واردات تامین می شود، از این رو شرکت ها می توانند با استقرار در مناطق آزاد مرزی بخشی از هزینه ناشی از حمل و نقل را کاهش دهند و از این طریق قدرت رقابت پذیری بیشتری در مقابل نمونه خارجی مشابه برای ورود به بازار داخلی داشته باشند.

او با تاکید بر اینکه یکی دیگر از ظرفیت مناطق آزاد در کشور تشکیل کنسریوم های صادراتی است، افزود: در شرایط کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی برای ورود به بازارهای خارجی با چالش مواجه هستند، از این رو با تشکیل کنسرسیوم های در مناطق آزاد مرزی، بستی ایجاد می شود که واحد تولیدی راحت تر به بازارهای منطقه ای نفوذ کنند و همین مسئله ضمن اینکه باعث ایجاد هم افزای برای تولید و اقتصاد کشور است، کمک می کند تا بازارهای تولیدی با محصولات ایرانی بیشتر آشنا شوند. برای نمونه برخی بازارها در عراق به تازگی در اختیار تولیدکننده های ترکیه ای قرار گرفته است، حال اگر چند برند ایرانی که در حال حاضر مثلا لبنیات به این کشور صادر می کنند با برندی واحد محصولات خود را به عراق صادر کنند، به طور قطع ضریب نفوذ محصولات ایرانی بالا می رود.