قیمت دلار در بازار آزاد تهران 141490 ریال شد.

به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز در بازار آزاد تهران اعلام شد. بر این اساس در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران یک شنبه 25 شهریور و تا ساعت 14 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. بر این اساس دلار با نرخ 141490، هزار توان افزایش یافته است.