سورنا ستاری گفت: سال گذشته 3700 شرکت دانش بنیان موفق به کسب درآمد 60 هزار میلیارد تومانی شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ، معاون فناوری رییس جمهوری با اشاره به اینکه باید اکوسیستم فناورانه در شهرهای مختلف ایجاد کرد گفت: در حال حاضر بخشی از برنامه های فن‌آورانه توسط صندوق توسعه ملی حمایت می شود و بخشی از ایجاد زیرساخت ها در مراکز فن‌آورانه با حمایت سازمان برنامه انجام شده است.

سورنا ستاری با بیان اینکه یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی توسعه اقتصاد دانش بنیان است،افزود:  سال گذشته شرکت های دانش بنیان 3700 شرکت دانش بیان درآمدی 60 هزار میلیارد تومانی سال گذشته داشته اند که این نشان دهنده توسعه فناوری در کشور است.