براساس هدفگذاری دو تفاهمنامه اشتغالزایی که امروز به امضای روسای سه نهاد رسید در مجموع 750 میلیارد تومان دولت اعتبار و بیش از 800 میلیارد تومان تسهیلات بانکی صرف این پروژه می کند تا نزدیک به 338 هزار نفر مشغول بکار شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دو تفاهمنامه اشتغال فارغ التحصیلان و اشتغال فناورانه با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و معاونت فناوری ریاست جمهوری کلید خورد. بر مبنای این طرح مشوق بیمه کارفرمایان برای بکارگیری فارغ التحصیلان، طرح دانش ورزی برای 70 هزار نفر از دانشگاهیان، سیاست های مهارت آموزی برای 200 هزار نفر ( دولت برای هر نفر به مدت یکسال 80 هزار تومان پرداخت می کند)، یارانه دستمزد با اعتبار 160 میلیارد تومان برای مناطق محروم، طرح توسعه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری برای هزار گروه خودیار، توسعه مشاغل خانگی برای 37 هزار نفر با کمک وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

در مجموع 750 میلیارد تومان دولت اعتبار و بیش از 800 میلیارد تومان تسهیلات بانکی صرف این پروژه می کند تا نزدیک به 338 هزار نفر مشغول بکار شوند.

اشتغالزایی برای 70 درصد فارغ التحصیلان

بندپی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اشتغال از مهمترین برنامه های در دست اجرای دولت است گفت: سالانه 500 هزار فارغ التحصیل وارد بازار کار می شود گفت در هفت فصل گذشته 3 میلیون به جمعیت فعال کشور افزوده شده که دولت برای 70 درصد آنها اشتغالزایی کرده است.

بندپی با بیان اینکه در کنار اشتغال فراگیر، 33 هزار طرح با کمک تسهیلات بانکی تصویب شده افزود: با بهره گیری از بند 18 قانون بودجه طرح های دیگری با نگاهی به مناطق محروم و طرح های کارورزی در دست اجراست تا تعهدات شغلی محقق شود.