نرخ ارز در سامانه نیما به ازاء هر یورو طی معاملات دیروز، حدود 9282 تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، نرخ سنا که برآیند نرخ نقدی اسکناس در صرافی‌ها و سامانه نیما است طی روز قبل به ازای هر یورو 9 هزار و 282 تومان شد.

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ 16 مرداد ماه سال جاری تا 18 شهریور به یک میلیارد و سیصد و سی و شش میلیون یورو رسید.

مجموع تامین ارز برای واردات از تاریخ 16 مرداد ماه تا 18 شهریور به یک میلیارد و یکصد و چهل و دومیلیون یورو رسید.