فلاحتیان گفت: اطلاعات جهانی برای تدوین سند اقدام مشترک آب و برق ا زیبای شد و نشان داد امکان ارائه خدمات بهتر آب و برق و مدیریت منابع امکان پذیر می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مشاور وزیر نیرو در مراسم سند اقدام مشترک وزارت نیرو و فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: با توجه به اینکه منابع انسانی غنی و تحصیل کرده ای که در دو وزارتخانه وجود دارد در آینده شاهد نتایج درخشانی خواهیم بود.

فلاحتیان با نگاهی به روند سند اقدام مشترک آب و برق گفت: پروژه های مرتبط با ای سی تی مورد مطالعه قرار گرفته است و پروژه های اتحادیه اروپا از سال 2009 مورد بررسی قرار گرفت.

او با تاکید بر اینکه در گزارش مربوط به ای تی یو برای توسعه پایدار به اهمیت آینده صنعت برق برای رسیدن به تولید پراکنده رسیدیم افزود: امکان تولید کنتورهای هوشمند، تولید خودروهای هوشمند و...مورد ارزیابی قرار گرفت.

فلاحتیان با تاکید بر اینکه امکان دسترسی مشترکان به خدمات افزایش می یابد گفت: در زمینه شرکت های توزیع می توانیم داده های مرتبط از سازمان های دیگر، وسایل هوشمند خانگی،کنتورهای هوشمند و ...اگر به بیگ دنیا منتقل شود بخش خصوصی می تواند از آن برای تحولات اقتصادی استفاده کند و حتی برای آن بازار پیدا کند.

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت برق افزود: استفاده از ای سی تی در ارائه خدمات، بهبود بازگشت سرمایه و فرآیند تصمیم گیری می شود.

فلاحتیان با بیان اینکه در زمینه اب نیز پروژه های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفت اظهار کرد: نقشه ای سی تی برای مدیریت آب اروپا بررسی شده است، همین طور افزایش تعامل با مصرف کنندگان آب در اتحادیه اروپا ارزیابی شد.