معاون وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با اعلام اینکه 5 حوزه اولویت هوشمندسازی است از برنامه این وزارتخانه برای هم افزایی با بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در نشست مشترک وزارت نیرو و وزارت فناوری اطلاعات صبح امروز با عنوان نشست اقدام مشترک توسعه کاربردهای فناوری های نوین فاوا برگزار شد.

 سراییان معاون وزیر فناوری اطلاعات با اشاره به  راهبردهای اصلی وزارت فناوری اطلاعات گفت: راهبردهای مواجه با چالش های ملی از طریق همگرایی با فناوری امکان پذیر است. حال با توجه به اینکه مشکل آب، بیکاری، آلودگی ها، بهره وری، شفافیت و...چالش های اساسی هستند که باید دید فناوری چه سهمی در رفع این چالش ها دارند.

او با بیان اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار هم قرار دارند افزود: همگرایی بین صنایع مختلف از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته است که باعث به وجود آمدن داده های می شود که به هوشمند سازی ختم می شود و در نهایت هزینه تمام شده را کاهش داد و خدمات بهتری به مردم ارائه داد.

سرییان با اشاره به اینکه در ابتدای انقلاب چهارم صنعتی قرار داریم افزود: با شکل گیری انقلاب چهارم هزینه های اینترنت پیوسته کاهش یافته است.

معاون وزیر فناوری اطلاعات با تاکید بر 5 اولویت وزارت فناوری اطلاعات تصریح کرد: هوشمند سازی آتش سوزی، کشاورزی هوشمند، هوشمندسازی فناوری اطلاعات و ...را آغاز کرده ایم .

او با تاکید بر اینکه بخش خصوصی می تواند محور باشد گفت: به طور قطع یقین با هم افزایی به نتیجه خوبی خواهیم رسید.