در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به چهار میلیون و 75 هزار تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز یک شنبه 18 شهریور بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به چهار میلیون و 75 هزار تومان رسید.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به چهار میلیون و 6 هزار تومان، نیم سکه به دو میلیون و 64 هزار تومان، ربع سکه به یک میلیون و 63 هزار تومان و سکه یک گرمی به 612 هزار تومان است.

طلای ۱۸ عیار نیز 341 هزار تومان شد

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز 341 هزار تومان است.