اطلاعیه در خصوص ساعات کار ستاد و شعب بانک سرمایه در استان تهران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بانک سرمایه در خصوص بازگشت ساعات کار ستاد و شعب استان تهران به روال سابق، اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود:

به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند ساعات کار ستاد و شعب بانک سرمایه در استان تهران، از روز پنج شنبه مورخ اول شهریور 97 به شرح زیر به روال سابق بازگشته است:

شعب استان تهران

شنبه تا چهارشنبه

پنج شنبه

7:30 الی 16

7:30 الی 13

 

 

 

 

 

 

ستاد

شنبه تا سه شنبه

چهارشنبه

7 الی 16

7 الی 15