هادی حق شناس گفت: در حال حاضر دلیل اصلی نوسانات اقتصادی و افزایش ناگهانی دلار تصمیم های نادرست گذشته است که اقتصاد کشور را به دلار وابسته کرده، اما در حالت کلی تنها 90 درصد افتصاد به دلار وابسته است.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تاثیر نوسانات دلار بر اقتصاد کشور به صورت موقتی خواهد بود گفت: برجام یک توافق بین المللی است که ایران نیز تاکنون پایبندی خود را به آن نشان داده است، از این رو بسیاری از کشورهای دنیا همسو با این توافق بین المللی همکاری های خود را با ایران ادامه خواهند داد و اگر امروز برخی از کشورها به تبعیت از آمریکا به دنبال محدود کردن همکاری خود با ایران هستند به دلیل منافع شخصی آن کشورهاست و نمی توان به صورت کلی برجام را بی اثر دانست.

هادی حق شناس با اعلام اینکه تنها 10 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به دلار مرتبط است افزود: به طور کلی اقتصاد ایران مسیر خود را بدون دلار نیز می تواند طی کند، زیرا تنها 10 درصد از اقتصاد کشور وابسته به معاملات دلار است، اما اینکه چرا امروز نوسانات دلار تاثیری بسیار بیشتر از 10 درصد در اقتصاد کشور داشته ناشی از تصمیم های غلطی بوده که سال های گذشته در کشور گرفته شد و باعث افزایش وابستگی اقتصاد کشور به دلار شده است، از این رو امروز با توافقمنامه های چندجانبه و کاهش اثر دلار در معاملات بین المللی می توان اثر این ارز را بر اقتصاد کشور کاهش داد و در بلند مدت مسیر مثبتی را دنبال کرد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریا با اشاره به اینکه اثر تحریم های آمریکا بر اقتصاد کشور به صورت کوتاه مدت خواهد بود تصریح کرد: از آنجایی که برجام مورد قبول بسیاری از کشورهای دنیاست به زودی روند همکاری های ایران با کشورهای دیگر از سر گرفته می شود و فضای پرتنشی که آمریکا علیه ایران به راه انداخته است از بین می رود و اثر تحریم ها بر اقتصاد کشور نیز کاهش خواهد یافت.