رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به گروه بندی کالاهای مشمول ارز دولتی بیان کرد: افزایش برخی خدمات پزشکی به گروه بندی کالاها بستگی دارد.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به مشکلاتی که در بحث تأمین تجهیزات پزشکی وجود دارد بیان کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی سال های سال هیچ مشکلی نداشتیم اما امروز شرایط تغییر کرده است، با توجه به وضعیت فعلی بازار ارز و مشکلاتی که درباره حواله پول به مبدأ کالا است دچار سردرگمی های زیادی شده ایم.

وی افزود: امروز موجودی برخی از تجهیزات پزشکی رو به پایان است این را به اطلاع وزیر بهداشت نیز رسانده ایم، که تنها دغدغه موجود از طرف دولتی ها تسهیل در روند بروکراسی اداری ترخیص کالا از گمرک است که امیدواریم با پیگیری های وزیر بهداشت این موانع نیز هرچه سریع تر برداشته شوند.

فراهانی تأکید کرد: فراهم تجهیزات پزشکی در بازار  کمی مشکل شده است، اما با وجود تعلق گرفتن ارز دولتی نباید این تجهیزات با رشد قیمتی شدید همراه باشند و اگر افزایش قیمت به وجود بیاید باید بسیار ناچیز باشد.

رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: البته موضوعی است که از طرف دولت هنوز ابلاغی در خصوص در برگرفتن اینکه کدام کالا در گروه یک و مشمول ارز دولتی می شوند از طرف دولت نشده است و اگر برخی از تجهیزات در گروه های بعدی قرار بگیرند صدرصد افزایش قیمت چشمگیری را شاهد خواهیم بود.

وی همچنین در ارتباطات با رابطه افزایش قیمت تعرفه های پزشکی با تجهیزات بیان کرد: البته در برخی از خدمات پزشکی یک سری تجهیزاتی وجود دارند که به صورت یکبار مصرف استفاده می شوند و این موارد هم باید در گروه اول قرار بگیرند که اگر در گروه اول قرار نگیرند شاهد افزایش قیمت در برخی از خدمات پزشکی نیز خواهیم بود به هر حال بستگی به گروه بندی آن ها دارد.

 رییس سابق اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی در پایان با اشاره به تعلق گرفتن 3.5 میلیارد دلار ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی بیان کرد: امیدواریم با روندی که وزارت بهداشت در پیش گرفته است بتوانیم تمام مایحتاج جامعه پزشکی را فراهم کنیم البته باید گروه بندی ها با دقت بیشتری انجام شوند تا شاهد افزایش قیمت خدمات نباشیم.