عباس آخوندی گفت: یکی از تهدیدهای کشتی رانی حضور نظامی کشورهای بیگانه در آبهای منطقه آیت که مانع تردد راحت کشتی ها شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر راه و شهرسازی در مراسم روز جهانی دریانوردی گفت: ایران با 2500 سال سابقه دریانوردی و 5 هزار خط ساحلی جایگاه ویژه ای در دریانوردی جهان دارد.

او با بیان اینکه با تردد 12 هزار کشتی پرتردد ترین منطقه دریانوردی است افزود : ایران از نظر حمل و نقل تحت پرچم رتبه سی ام جهان و از نظر مالکیت کشتی رتبه بیست بگم را در جهان دارد.

او با اشاره به اینکه باید فرصت و تهدید ها را شناسایی و نقاط ضعف را تبدیل به نقاط بود کرد تصریح کرد: نقاط قوت ایران شما 6.5 میلیون تن ظرفیت است و شرکت نفت کش ایران دارای بزرگترین ناوگان منطقه است. همچنین از نظر ایمنی ایران در لیست سفید آیمو قرار دارد.

آخوندی با بیان اینکه ایران همکاری بین المللی برای راهبری بنادر دارد گفت: کاهش هزینه حمل و نقل با تخفیف 50 درصد و 70 درصد تخفیف برای ناوگان با ترانزیت کالا بین المللی در نظر گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تهدید ها گفت: خروج آمریکا از برجام و حضور نیروهای نظامی در منطقه مانع از تردد راحت کشتی ها در منطقه شده است.