وزیر ارتباطات در توییت جدید خود به یک ادعای دروغ پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توییت جدید خود به یک ادعای دروغ پاسخ داد.

پاسخ وزیر ارتباطات به یک ادعای دروغین