در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به چهار میلیون و 630 هزار تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز چهار شنبه 14 شهریور بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به چهار میلیون و 630 هزار تومان رسید.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به چهار میلیون و 256 هزار تومان، نیم سکه با 7 هزار تومان افزایش به دو میلیون و 304 هزار تومان، ربع سکه به یک میلیون و 170 هزار تومان و سکه یک گرمی به 610 هزار تومان است.

طلای ۱۸ عیار نیز 373 هزار تومان شد

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز 373 هزار و 310 تومان است.