رئیس اتحادیه پرنده و ماهی خبر داد: برای جلوگیری از برهم خوردن نظم امنیتی کشور مجبور شدیم کرایه حمل و نقل مرغ و ماهی را افزایش دهیم.

مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اعلام اینکه قیمت مرغ در بازار هم اکنون 6 هزار و 750 تومان است اعلام کرد: اینکه عده ای می گویند مرغ دولتی توزیع نمی شود دروغ است، این ها به دلیل اینکه حاشیه سود مرغ برایشان پایین است و فروش مرغ دولتی به صرفه نیست به دنبال خرید مرغ دولتی نمی آیند.

یوسف خانی با اشاره به فرآیند توزیع مرغ دولتی بیان کرد: فروشندگان باید مرغ را با قیمت 6 هزارو 350 تومان از درب سردخانه تحویل بگیرند و با توجه به اینکه باید هرکیلو را 100 تومان کرایه حمل و نقل بدهند و به دلیل سود 300 تومانی برای آن ها تهیه مرغ دولتی توجیهی ندارد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پاسخ به اینکه تاریخ انقضای مرغ ها بر قیمت فروش آن ها تأثیر دارد گفت: تاریخ مرغ ها از ماه دوم است به بالا است و به مدت یک سال اعتبار دارند، برای تنظیم بازار در مواقع بحرانی تمام مرغ های تولیدی در ماه های مختلف به یک قیمت عرضه می شوند.

یوسف خانی در واکنش به حاشیه های اخیر درباره مقایسه قیمت مرغ و پراید اعلام کرد: من قصد بی احترامی به دولت نداشتم؛ اما حرف اصلی من این بود که همه چیز گران شده است که پراید را مثال زدم اما خبر به نحوی دیگر منتشر شد.

وی همچنین با اشاره به این خبر که مدتی بود یخچال های حمل و نقل مرغ و ماهی به دلیل عدم  افزایش کرایه جابه جایی با اعتصاب رانندگان مواجه شده بود، اظهار کرد: برای کنترل امنیت کشور مجبور شدیم تا کرایه آن ها را 15 درصد افزایش دهیم و امروز همه چیز به روال سابق برگشته است.