در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به چهار میلیون و 40 هزار تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز یک شنبه11 شهریور بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 360 هزار تومان افزایش نسبت به روز قبل به چهار میلیون و 400 هزار تومان رسید.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 230 هزار تومان افزایش به سه میلیون و 856 هزار تومان، نیم سکه با 206 هزار تومان افزایش به دو میلیون و 104 هزار تومان، ربع سکه با 70 هزار تومان افزایش به یک میلیون و 53 هزار تومان و سکه یک گرمی با 20 هزار تومان افزایش به 552 هزار تومان است.

طلای ۱۸ عیار نیز 330 هزار تومان شد

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز 330 هزار  370 تومان است.