رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم گفت: سموم صادرات سموم کشاورزی با تصمیم یک شبه ممنوع شده درحالی‌ که بازارهای صادراتی ما یک شبه به دست نیامده است.

به گزارش خبرگزاری موج، مسعود گیل‌آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم در نشست خبری اظهار کرد: صادرات سموم کشاورزی به دلیل واردات بخشی از مواد اولیه این محصول با ارز دولتی ممنوع شد، در حالی که بازار ما از سال‌های گذشته به‌ سختی به دست‌آمده است و توقف یک باره صادرات منجر به از دست رفتن این بازار ها می شود. 

وی افزود: پیشنهاد مشخص اتحادیه آن است اجازه صادرات 25 درصد از موارد اولیه وارداتی را برای صادرات را اجازه دهند تا برای تولید محصول صادراتی مورد استفاده قرار دهیم.

صادرات سموم آماده کشاورزی با مواد اولیه‌ای که با ارز آزاد تولیدشده است توجیه اقتصاد ندارد 

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم ادامه داد: صادرات سموم آماده کشاورزی با مواد اولیه‌ای که با ارز آزاد تولیدشده است توجیه اقتصاد ندارد و به کل بازار صادراتی کشور را از بین می‌برد.  وی تصریح کرد: 50 درصد مواد اولیه تولید سموم آماده کشاورزی از منابع داخلی به دست می‌آید اما قیمت این محصولات داخلی نیز افزایش‌یافته است.

گیل‌آبادی گفت: درحالی‌که 90 درصد نیاز سم کشور در داخل کشور قابل تأمین است نباید اجازه واردات سموم کشاورزی آماده در این حجم به کشور داده شود و ظرفیت بالای صنایع داخلی، خالی بماند؛ تنها بخش کمی از سموم که به کشور وارد می‌شود ما فرمول تولید آن را نداریم.