حکم پرونده تعزیراتی دختر یکی از وزرای دولت یازدهم صادر و اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پس از شائبه احتکار دارو توسط دختر وزیر سابق صنعت پرونده این این تخلف به دستگاه های نظارتی ارسال شد و سخنگوی قوه قضائیه نیز چندی پیش از بررسی این پرونده خبر داده بود که در بررسی های اولیه مشخص شد که انبار داروهای احتکار شده به ارزش ۵میلیارد تومان در استان البرز کشف شد، تعداد زیادی داروها تاریخ مصرف گذشته بوده و وی قصد توزیع داروهای فاسد را داشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات درباره اینکه انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف شده، مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت یازدهم است، اظهار کرد: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود.

دختر وزیر دو پرونده تخلف داشته است

سید یاسر رایگانی در گفتگویی درباره آخرین وضعیت پرونده انبار احتکار دارو در استان البرز گفته است: این فرد دو پرونده داشته است. یکی از این پرونده ها به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان و دیگری به ارزش ۵میلیارد تومان بوده است که پرونده یک میلیارد و دویست میلیون تومانی حکم صادر و اجرا شده است. تمامی داروهای انبار این خانم با هزینه شخصی خود معدوم شده است. این داروها به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده است و پرونده ۵میلیاردی این فرد که مربوط به قاچاق دارو است مفتوح بوده و به دلیل اینکه در صلاحیت تعزیرات نبود به دادسرای استان کرج ارجاع داده است.