مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اعلام کرد:از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه سال 97 بیش از 770 میلیارد ریال ضمانت نامه برای114 واحد صنایع کوچک صادر و تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک امروز دوشنبه 4 شهریور از صدور 770 میلیارد ریال ضمانت نامه برای صنایع کوچک در5 ماهه اول سال جاری خبر داد.

محمد حسین مقیسه گفت: در این مدت بیشترین ضمانت نامه برای طرح های ایجادی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صادر شده است. وی افزود: پست بانک و بانک سینا بیشترین پذیرنده ، ضمانت نامه های  صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در 5 ماهه نخست سال جاری بوده اند.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: بیشترین ضمانت نامه در سال 97 برای واحدهای صنعتی در استان کرمانشاه صادر شده است و دلیل آن نیز زلزله اخیر در این استان بوده است و این صندوق در جهت رسالت حمایتی خود و آسیب دیدن تعدادی از صنایع در سرپل ذهاب، اولویت خود را در جهت حمایت از صنایع کوچک این استان، برداشت. مقیسه همچنین اعلام کرد: بسته حمایتی از صنایع کوچک تدوین شده که در آن راهکارهای عملیاتی از صنایع کوچک دیده شده است.

وی گفت: یکی از موارد مهم در حمایت از صنایع کوچک ، افزایش سرمایه این صندوق می باشد ،چراکه با سرمایه اندک فعلی توان پاسخگویی به نیازهای صنایع کوچک را نداریم. مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکید کرد:در بسته حمایت از صنایع کوچک به لزوم افزایش سرمایه صندوق تاکید شده است و امیدواریم این مهم درامسال که به نام سال حمایت از کالای ایرانی می باشد تحقق پذیرد.

هیچ توجیه اقتصادی ، برای واگذاری این صندوقها وجود ندارد

مقیسه همچنین گفت: موضوع خروج نام صندوق از لیست واگذاری ها از موضوعاتی است که بسیار مهم است و با نظرمثبت همه دستگاههای تصمیم گیر ، امید است این اتفاق در آینده نزدیک روی دهد. وی گفت: در همه کشورهای دنیا، صندوق های حمایتی که برای تقبل ریسک ایجاد شده است زیر نظر دولتها اداره می شوند، لذا هیچ توجیه اقتصادی ، برای واگذاری این صندوقها وجود ندارد.