یکی از مشکلاتی که همواره در بحث استیضاح وزیران مطرح است، زد و بند و تحت فشار قرار دادن وزیران از سوی نمایندگان مجلس است که به اشکال مختلفی همچون انتصاب های جدید در وزارتخانه متبوع، حضور در هیات مدیره بانک های دولتی یا حتی دادن مجوزهای خاص نمایان می شود که وزیر اقتصاد نیز از این مسئله مستثنی نشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، زمانی که در جلسه استیضاح وزیر کار موضوع تلاش برخی نمایندگان برای گرفتن امتیاز از ربیعی مطرح شد، بسیاری از همان نمایندگان نسبت به این جریان ابراز تاسف کردند و برخی نیز آن روز را روز سیاه مجلس خواندند، اما این مسئله پایان یافت؟ حال با بررسی انتصاب های وزیر اقتصاد در 20 روز گذشته شاهد 18 انتصاب در وزارتخانه، هیات مدیره بانک های دولتی و سازمان های استانی از سوی مسعود کرباسیان بوده ایم که شائبه تلاش نمایندگان برای گرفتن امتیاز از وزیر در قبال رای مخالفت به استیضاح را تقویت می کند؟ حال سوال این است با چنین مجلسی می توان از دولت انتظار مبارزه با فساد و رانت داشت؟

البته تئوری دیگری نیز وجود دارد که وزیر اقتصاد پس از اینکه نسبت به استیضاح خود مطمئن شد در مدت زمان باقی مانده تلاش کرد دوستان خود را در بدنه وزارت اقتصاد جای دهد. در هر دو حالت این مسئله نشانه نبود سلامت اداری در کشور است.

انتصاب وزارت اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی روز 4 شهریور که در مجلس برای پاسخگویی به نماینده ها برای استیضاح حاضر شده بود، در احکام جداگانه ای کیامرز قاسمی زانیانی و فرهاد فنودی را به سمت عضو موظف هیات مدیره بانک کشاورزی منصوب کرده است. همچنین روز 30 مرداد در حکمی حسن بقائی را به سمت مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه منصوب و یک روز قبل تر نیز در حکمی حسین مهری را به سمت رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک صنعت و معدن منصوب کرده است و یک روز 29 مرداد نیز با صدور احکامی جداگانه محمد نور آزادی و رضا صرافی را به مدت سه سال به سمت عضو علی البدل شعبه دوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک ملی ایران منصوب کرده است.

انتصابات وزیر اقتصاد در هفته پایانی قبل از استیضاح به همین تعداد محدود نبود و در 27 مرداد ماه یعنی 8 روز قبل از استیضاح نیز در احکامی جداگانه شمس اله خدایی مهر و منصور عربیان را به مدت سه سال به سمت عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک صنعت و معدن و بانک سپه منصوب کرده و حتی در استان ها نیز انتصاب های صورت گرفت، به طوری که سلمان کرمی به سمت معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان ایلام منصوب شد. غلامعلی زارعی کوشا و حسین عفتی نیز در همین هفته پایانی مرداد به مدت سه سال به سمت عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک توسعه صادرات ایران و بانک کشاورزی، محمد حسین صلواتیان و محمد رضایی به مدت سه سال در سمت عضو علی البدل شعبه اول هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت متبوع و بانک ملی ایران و خسرو زیبا کردار را به مدت سه سال به سمت عضو اصلی شعبه سوم هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت متبوع منصوب شدند.

وزارت اقتصاد در دهه دوم مرداد ماه که موضوع تغییر تیم اقتصادی دولت مطرح شد، انتصاب های خود را کلید زد، به گونه ای که در احکام جداگانه ای احمد رضا بیاتی اشگفتگی، شاپور افشاری ویژه فر و باقر طاهریان فر را به مدت سه سال به سمت عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک سپه و بانک توسعه صادرات ایران و مهدی مهدوی سراجی به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.

 

گزارش تصویری:

جلسه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی