وزیر ارتباطات حمایت خود را از وزیر اقتصاد شب قبل از جلسه استیضاح اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در حال برگزاری است، به همین منظور وزیر ارتباطات شب گذشته حمایت زیرپوستی از کرباسیان را در پست شبانه خود در یکی از صفحات شبکه اجتماعی خود اعلام کرد.

به گزارش موج، هیات مقررات زدایی چندی پیش به ریاست وزیر اقتصاد به منظور تسهیل در امور کارآفرینان و دریافت کنندگان خدمت برگزار شد به همین منظور انتقادهای زیادی به کندی عملکرد وزارت ارتباطات درباره این موضوع وارد شد. که چرا فرایند حذف امضا طلایی از وزارت ارتباطات شروع نمی شود.

مهمترین دستاورد هیات مقررات زدایی در خصوص امور اداری وزارت ارتباطات کاهش تنها 30 روزه استعلامات است، به عنوان مثال اگر قرار است استعلامی در 120 روز طول بکشد این استعلام در 90 روز انجام می شود.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به این انتقاد عنوان کرد: تشکر می کنم از تذکر منتقدان، از مجموع استعلامات بین دستگاهی 30 استعلام مربوط به وزارت ارتباطات است. کمیته ای برای اجابت این خواسته از قبل در وزارتخانه شکل گرفته و همکاری نزدیکی با معاونت مربوطه در وزارت اقتصاد داریم. اقدامات آقای کرباسیان در این خصوص تاکنون قابل توجه است.