رضا اردکانیان گفت: پروژه انتقال آب از خلیج فارس و دریای خزر مشروط به پیوست اصلاح مصرف است در غیر اینصورت اجرای آن مشکلات را پیچیده تر خواهد کرد. هرچند پروژه های شیرین سازی آب در دو نوار شمالی و جنوبی کشور اجرا خواهد شد.

وزیر نیرو در نشست خبری به مناسبت هفته دولت در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره انتقال آب از خلیج فارس و دریای خزر به مناطق کویری کشور گفت: سیاست ما در زمینه  پروژه های حوزه به حوزه دو مسئله روشن است من براساس تجربه به این رسیده ام که انتقال آب از نقطه الف به نقطه ب مشکل را حل نخواهد کرد، مگر اینکه برای چگونگی مصرف آب راهکاری اندیشیده شده باشد، در غیر اینصورت مشکل آب در آینده پیچیده خواهد شد، زیرا با انتقال آب، جمعیت جدید مستقر می شود و سرمایه گذاری های جدیدی در بخش صنایع و ...در پی خواهد داشت که در نهایت مصرف آب آنها بیشتر می شود. بنابراین باید پیوست اصلاح مصرف باید در زمینه انتقال آب از دریا به مناطق کویری وجود داشته باشد. از طرف دیگر در زمینه انتقال نیافتن آب از دریا به نقاط کویری همین موضوع صادق است زیرا در مبدا نیز مشکلاتی وجود دارد که اگر انتقال آب انجام نشود مشکلات آنجا حل نمی شود.

اردکانیان در ادامه در پاسخ به موج درباره راهکار جبران انتقال آب افزود: در دو نوار شمالی و جنوبی کشور پروژه های شیرین سازی آب دنبال خواهد شد. 

اردکانیان با بیان اینکه در بخش تجدید پذیر تا پایان برنامه ششم به ظرفیت 5 هزار مگاوات باید برسیم افزود: بخش خصوصی برای همکاری در این زمینه استقبال کرده است که می تواند نشانه قابلیت بخش تجدید پذیر برای جذب سرمایه گذاری باشد.

او با تاکید بر اینکه باید حداقل 3 هزارمگاوات کاهش مصرف برای تامین نیاز کشور به وجود آید توضیح داد: صرفه جویی در مصرف برق را می توانیم تولید هم نامید، زیرا این مسئله از نیاز به احداث پروژه های جدید جلوگیری می کند. به همین دلیل 12 برنامه برای مدیریت مصرف داریم که در همین سال جاری صنایع همکاری خوبی داشتند که یکی از مهمترین برنامه تغییر تعرفه پرمصرف ها است و در مقابل برای هم وطنان صرفه جو مشوق های درنظر خواهیم گرفت و برای گروه بدمصرف ها که تعداد آنها کم است تعرفه ای وضع کنیم که برخی ترجیح بدهند از این گروه خارج و به گروه خوش مصرف ها بپیوندند.

او با بیان اینکه در حال حاضر پس از پایان خاموشی، صادرات برق به عراق، افغانستان و پاکستان از سر گرفته شده است، گفت: کشور عراق شروع به بازپرداخت بدهی خود کرده اند و امیدواریم که به این پرداخت سرعت بدهند.