عبدالناصر همتی گفت: با توجه به اینکه اقتصاد کشور در شرایط خاص قرار گرفته است بسته ارزی با تمرکز بر ساماندهی بازار پولی تدوین شده است، از این رو از 4 روز آینده به بعد ارز مسافرتی با نرخ آزاد عرضه می شود و از ابزارهای سازمان بورس برای نظارت و کنترل بر بازار ثانویه استفاده خواهیم کرد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس بانک مرکزی که برای تشریح بسته ارزی به برنامه ویژه خبری شبکه 2 سیما آمده بود با اعلام اینکه بسته ارزی کشور با در نظر گرفتن همه جوان و با مشورت سایر قوا تدوین شده است گفت: در خال حاضر اقتصاد کشور وارد شرایط خاصی شده و باید همان سیاست های جنگ اقتصادی را در نظر گرفت، از این رو با هماهنگی های انجام گرفته قرار شده از این به بعد مردم بتوانند طلای خام را بدون پرداخت تعرفه و مالیات ارز افزوده وارد کنند.

عبدالناصر همتی با اشاره به برنامه های که در زمینه ساماندهی بازار پول دارند افزود: در حال حاضر بازار پولی کشور 85 درصد در اختیار بانک هاست این در حالی است که باید این بخش تنها در تامین مالی کوتاه مدت نقش داشته باشند و بازار سرمایه در تامین مالی بلند مدت نقش موثرتری ایفا کند.

او با بیان اینکه برنامه های جدی برای هماهنگی با بازار بورس برای کنترل و نظارت بر بازار ارز دارد گفت: با قرار گرفتن ابزارهای بازار سرمایه در کنار بازار ثانویه می توان از این ابزارهای نظارتی و کنترلی استفاده کرد.

او با بیان اینکه ارز مسافرتی از 4 روز آینده به بعد با نرخ آزاد به مسافران داده می شود افزود: در حال حاضر برای افرادی که حواله ارزی برای مسافرت دریافت کرده اند ارز با همان نرخ قبلی تخصیص خواهد یافت اما بعد از روز جمعه این هفته ارز مسافری با نرخ آزاد ارائه می شود.

رییس انک مرکزی با اعلام اینکه مردم باید در زمینه اقتصادی به کمک دولت بیایند گفت: این مسئله به اقتدار کشور مربوط می شود، در ترکیه زمانی که ارزش پول ملی این کشور کاهش یافت مردم دلارها را آتش زدند و این مسئله امروز باید از سوی مردم مورد توجه قرار گیرد.