در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۸۷ هزار تومان افزایش به سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز شنبه 13 مرداد بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدیدبه سه میلیون و 810 هزار تومان رسید. همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به سه میلیون و 551 هزار تومان رسید.

نیم سکه دو میلیون و ۱۳ هزار تومان شد

همچنین هر نیم سکه به یک میلیون و 880 هزار تومان، ربع سکه به 940 هزار تومان و سکه یک گرمی به 510 هزار تومان رسید.