بهرام سبحانی مدیرعامل فولاد مبارکه در بیست و پنجمین همایش بهره‌وری شرکت با تأکید بر اینکه کار و بهره‌وری بیشتر مسیر تعالی سازمان هاست، گفت: بهره‌وری موضوعی کهنه نشدنی و مستمر است که ریشۀ آن در رقابتهای اقتصادی بین بنگاه‌های کوچک و بزرگ است.

به گزارش خبرگزاری موج، وی با تأکید بر اینکه همۀ انسانها در هرکجا که کار می‌کنند حتماً رقبایی دارند و تلاش می کنند تا در مصاف با این رقبا سربلند باشند، افزود: در این مسیر راهی نیست جز بهره‌وری. به این معنی که بدانید چه میزان داده اید و چه میزان پس گرفته‌اید؛ چقدر مواد در کوره شارژ و به چه میزان فولاد تولید شده است؛ به چه میزان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و چقدر سود حاصل شده است.

سبحانی با تأکید بر اینکه بنابر یک اصل ثابت شده در تمامی دنیا چنانچه در چهار بخش سرمایه، ماشین آلات و تجهیزات، نیروی انسانی و کالاها و مواد، بهره‌وری را افزایش دهیم، سازمان بهره ور و مطلوبی خواهیم داشت، گفت: خوشبختانه بنابر آمارها و مستندات موجود در فولاد مبارکه از بدو راه اندازی تا امروز به این مقوله توجه شده است.

وی از دستیابی به بهره‌وری در منابع آبی و کاهش مصرف آن در فولاد مبارکه به عنوان یکی از بزرگترین موفقیتهای فولاد مبارکه نسبت به سایر رقبای جهانی یاد و اظهار کرد: در مصرف بهینۀ آب، شرکت فولاد مبارکه با پروژه‌های خوبی که کارکنان ارائه و اجرا کرده‌اند، بهترین است. به نحوی که طی هفت یا هشت سال گذشته که با معضل کمآبی روبه رو بوده‌ایم، نه تنها تولید کاهش نیافته، بلکه روزبه روز بیشتر نیز شده است و این همان بهره‌وری در مصرف آب است.

مدیرعامل فولاد مبارکه مقایسۀ مستمر عملکرد شرکت در تمامی شاخصها با سایر رقبای جهانی را یک ضرورت دانست و افزود: این تنها راهی است که می تواند ما را به عنوان یک شرکت بهره ور به موقعیتهای خوبی برساند که الحمدالله این اتفاق افتاده است.

او با تأکید بر اینکه در بهره‌وری نیروی کار مطابق با استانداردهای جهانی باید فاصلۀ خود با سایر رقبا را کم کنیم گفت: بدون افزایش نیروی انسانی، تولید فولاد مبارکه نسبتبه ۵ سال قبل، از حدود ۵ میلیون تن به 7.5 میلیون تن افزایش یافته است که این همان بهبود بهره‌وری و قابل تقدیر است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به بهره‌وری فکر و اندیشه افزود: اگر به مقولۀ بهره‌وری در فکر و اندیشه نیز توجه کنیم بسیاری از مسائل حل خواهند شد.

دکتر سبحانی با اشاره به بحران جهانی فولاد در سال ۱۳۹۴ خاطرنشان کرد: برنامه ریزی های هوشمندانه و تلاش و کوشش کارکنان تاکنون باعث شده است این شرکت تمامی این بحرانها را با بهره برداری به موقع از توسعه‌های شرکت به خوبی پشت سر گذارد. به خاطر داشته باشیم اگر در سال ۱۳۹۶ شرکت فولاد مبارکه علیرغم همۀ مشکلات بی سابقه ترین سود عملیاتی خود را تجربه کرده است، به دلیل بهره‌وری از هوش و خرد جمعی و در نتیجۀ برنامه ریزی‌های دقیق در تولید و توسعه‌های شرکت است.

وی با تأکید بر اهمیت انسجام و همدلی مدیریت و کارکنان شرکت اضافه کرد: تا وقتی که این همدلی و انسجام بین مجموعه باشد، شرکت همواره در مسیر تعالی قرار خواهد داشت و همانگونه که در گذشته مشکلات عدیده را پشت سر گذاشتیم، در همین شرایط سخت نیز مطمئناً می توانیم بر همۀ مشکلات فائق شویم.

وی در ادامه از حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگان داخل کشور به عنوان یکی از راهبردهای اساسی شرکت در تأمین قطعات یدکی و مواد موردنیاز خطوط تولید یاد و اضافه کرد: چنانچه بتوانیم همۀ مواد و قطعات موردنیاز را در داخل کشور تولید کنیم، به موفقیتهای بزرگتری نیز دست خواهیم یافت.

مدیرعامل فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: به خوبی واضح است که در شرایط سخت دست روی دست گذاشتن هیچ کمکی به شرکت نمیکند، بلکه باید با کار و تلاش و بهره‌وری بیشتر شرکت را در مسیر تعالی یاری کنیم. در همین شرایط باید تصمیم بگیریم و به خوبی عمل کنیم تا به یاری خداوند توفیقات بیشتری نصیب شرکت شود.

همۀ کارکنان بهره ور هستند

در جریان برگزاری این همایش معاون تکنولوژی فولاد مبارکه نیز ضمن ارائۀ گزارشی از دستاوردهای بهره‌وری شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۶ گفت: در سال ۱۳۹۶ همچون سالهای قبل، تلاش مدیریت و کارکنان شرکت به ثبت نتایج درخشانی منجر شد که امیدواریم این روند با مدیریت راهبردی مدیران ارشد سازمان و تلاش مضاعف کارکنان در سال جاری نیز ادامه یابد.

منوچهر نیکفر با اشاره به اهمیت و نقش بهره‌وری کارکنان در موفقیتهای شرکت گفت: برای انتخاب افراد بهرهور در سازمان ملاکها و معیارهایی در نظر گرفته شده است که برخی از آنها عبارت اند از: میزان مشارکت فرد در تحقق اهداف واحد، نظام پیشنهادها، تعریف و اجرای پروژه های بهبود و تحول، مدیریت دانش، پروژههای تحقیقاتی، ایمنی واحد و عملکردهای رفتاری و انضباطی.

وی با تأکید بر اینکه تعداد کل کارکنان و منتخبان بهرهور شرکت از سال ۱۳۸۳ تاکنون ۸۵۹۶ نفر بوده است، گفت: اگرچه با توجه به عملکرد شرکت همۀ کارکنان بهرهور هستند، اما بنابر شاخصها و فرمولهای تعریفشده و اینکه درصدی از کارکنان باید انتخاب شوند، کارکنان منتخب سال جاری ۷/۱۷ درصد از کل کارکنان را تشکیل میدهند.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه درصد افراد بهرهور در سطوح مختلف را به این شرح اعلام کرد: در سطح نشان کار و تلاش ۶۷ درصد، نشان مشارکت ۱۸ درصد، نشان دانش ۸ درصد، نشان بهره‌وری۶ درصد و نشان تعالی یک درصد بوده است.

وی افزود: برای بهبود عملکرد و تسریع روند روبه رشد تعالی سازمان، در ادامۀ راه بر حوزه‌های ارتقای ایمنی و بهره‌وری، تولید محصولات ویژه، کنترل و کاهش هزینه ها در تمامی بخشهای شرکت، کاهش مصرف انرژی و مواد اولیه و مصرفی، کاهش ضایعات و افزایش کیفیت و تنوع محصولات، ارتقای چابکی سازمان، توسعه و توانمندسازی، استقرار نظام یکپارچۀ تحول و ارتقای شاخص‌های زیست محیطی تأکید شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته اکثر زیرمجموعه‌ها و نواحی شرکت به اهداف سالانۀ خود و حتی در برخی موارد به بیشتر از آن دست یافتند ادامه داد: در بازۀ زمانی مذکور تولید محصولات با کاهش مصارف نسوز، مواد اولیه و انرژی همراه بوده است.

وی با تأکید بر اینکه در سال گذشته استفاده از مواد مصرفی و کالاهای راکد در شرکت ۱۵۰ درصد رشد داشته و ارزش افزودۀ اقتصادی بالایی را برای شرکت به ارمغان آورده است، ادامه داد: به طور مثال از سال ۱۳۸۵ میزان مصرف مواد نسوز به ازای هر تن تولید 9.93 کیلوگرم بر تن تولید بوده که در ۱۳۹۶ به رقم قابل قبول 7.5 کیلوگرم بر تن تولید کاهش یافته است.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه در خصوص تعداد کالاهای بومی سازی شده گفت: در سال ۱۳۹۶ میزان کالاهای بومی سازی شده از ۷۳۶ قطعه در سال ۱۳۹۵ به ۹۱۰ قطعه افزایش یافته است.

وی میزان فروش محصولات فولاد مبارکه در سال گذشته را به میزان ۷ میلیون تن محصول و همواره روبه رشد اعلام کرد.

نیکفر در خصوص میزان رضایتمندی کارکنان در سال ۹۶ تصریح کرد: به طور میانگین این روند بنابر نظرسنجی های به عمل آمده در بازۀ زمانی سالهای ۹۲ تا ۹۶ افزایشی بوده است و از 68.8 درصد به 71.5 درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

وی ضمن مقایسۀ میزان بهره‌وری نیروی انسانی فولاد مبارکه طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ اظهار کرد: اگرچه در این شاخص به نتایج مطلوبی دست یافته‌ایم؛ اما نسبت به سایر رقبا باید تلاش کنیم تا در این حوزه نیز در سال ۱۳۹۷ با تولید ۶۰۲ تن برای هر نفر به شرایط بهتری برسیم.

او با اشاره به درصد آماده به کاری واحدهای مختلف فولاد مبارکه در بازۀ زمانی سالهای ۹۴ تا ۹۶ تصریح کرد: در این شاخص نیز تمامی نواحی فولاد مبارکه روند صعودی داشته‌اند.

میزان مصارف الکترود گرافیتی، انرژی، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات و بازده وزنی تولید محصولات در فولاد مبارکه و مقایسۀ آنها با سایر رقبای جهانی از دیگر مواردی بود که نیکفر ضمن تشریح آن خاطرنشان کرد: اگرچه در تمامی این موارد روند کاهش هزینه قابل مشاهده است؛ اما می توان با ارائۀ راهکارهای بیشتر در این حوزه ها بهتر شویم.

وی با اشاره به روند روبه‌رشد ایمنی کارکنان و تجهیزات در فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: رعایت الزامات و دستورالعمل‌های ایمنی همواره در رأس امور فولاد مبارکه بوده و هست.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه شرکت فولاد مبارکه در شاخص کاهش مصرف آب، در تمامی دنیا نسبت به سایر رقبا به عنوان یک الگو مطرح است، گفت: با توجه به اقدامات خوبی که کارکنان دلسوز شرکت انجام دادهاند، در حال حاضر مصرف آب در فولاد مبارکه به ازای هر تن تولید به 3.26 لیتر کاهش یافته است که البته می توان با کار و تلاش بیشتر به شاخص‌های بهتری نیز در این زمینه دست یابیم.

او با بیان اینکه فقط طی سه سال گذشته از محل اجرای نظام پیشنهادها و نظامهای بهبود در شرکت به میزان ۷۲۸ میلیارد تومان ارزش افزودۀ اقتصادی ایجاد شده است، بر توجه هرچه بیشتر کارکنان به این نظامها تأکید و خاطرنشان کرد: وقتی تأثیر هریک از پیشنهادها کنار هم گذاشته شود، ملاحظه می کنیم که چه تحول عظیم و چه ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای برای شرکت به دست آمده است.

وی با اشاره به اهمیت تولید محصولات باکیفیت سطحی بالا (MB) و با ارزش افزودۀ بیشتر در کارخانه‌های فولادسازی اظهار داشت: به تأکید مدیرعامل شرکت، از سال قبل تولید این قبیل محصولات در فولاد مبارکه با قدرت و سرعت بیشتر در دستور کار قرار گرفت تا جایی که با تشکیل کارگروه‌های متعدد در نواحی مختلف تولید، در حال حاضر تولید محصولات منطبق با MB از حدود ۳۷ درصد به 74.5 درصد افزایش یافته است.

وی از کسب عنوان National Winner در ارزیابی EFQM اروپا، واحد نمونۀ کیفیت و استاندارد استانی و ملی، کسب رتبۀ یازدهم شرکت برتر دانشی آسیا در کنار TOYOTA، SUMSUNG و ... برای اولین بار در خاورمیانه، دریافت لوح تقدیر از اولین جایزۀ مسئولیتهای اجتماعی در کشور، کسب رتبۀ اول در جایزۀ بهره‌وری در صنایع معدنی ایمیدرو، کسب تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، کسب رتبۀ اول در گروه فلزات اساسی و رتبۀ پنجم در شاخص ارزش افزوده در رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی به عنوان برخی از مهمترین دستاوردهای شرکت در سال ۱۳۹۶ یاد و خاطرنشان کرد: مطمئناً شرکت فولاد مبارکه به عنوان سازمان سرآمد کشور به پشتوانۀ کارکنان توانمند خود با بهره‌وری بیشتر، هر روز بهتر از دیروز خواهد بود.

گفتنی است در این گردهمایی با حضور مدیرعامل، معاونان و جمعی از مدیران شرکت از منتخبان کمیته‌های تحول و کارکنان بهره‌ور شرکت با اهدای تندیس بهره‌وری قدردانی شد.