در جلسه مشترک بین استانداران ایلام و واسط عراق، دستور باز شدن مرز مهران بر روی کامیون های ایرانی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، امشب در جلسه مشترک بین استانداران ایلام و واسط عراق پس از رایزنی قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام با ملا طلال استاندار واسط عراق در تماس تلفنی دستور بازگشایی مرز مهران را برای بارگیری کامیون ها را صادر کرد.

براساس این دستور ترانشیپ کامیون ها در مرز مهران تا دو هفته آینده ادامه می یابد تا توافقات لازم برای مکان ونحوه  بارگیری کامیون در مرز مهران از نظر فنی مورد توافق قرار گیرد.