مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده تیر ماه ۹۷ را ۱۳.۸ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز آمار، در تیر ماه ١٣٩٧عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۲۱.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٤ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان تهران با ٧.٦ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خراسان رضوی با ١.٦ درصد افزایش است.

همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ١٣.٨ درصد است. افزون بر این، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان تهران (١٧.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (٩.٥ درصد) است.

یعنی خانوارهای ساکن استان تهران به طور متوسط ٣.٥ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان اردبیل به طور متوسط ٤.٤ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به تیر ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

افزون بر این، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ٨.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (١١.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد (٦.٣ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در تیر ماه ٥.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش نشان می دهد.