گمرک ایران اولین تصایر مربوط به دستگیری شهرام جزایری را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، شهرام جزایری هنگام خروج از کشور در یک محموله قاچاق انسان توسط ماموران گمرک کشف و بازداشت شده است.

گمرک ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد: این محموله خروجی بار عدس بود که هنگام کنترل محموله ها توسط ماموران گمرک کشف و در بررسی های بعدی مشخص شد که یکی از افراد شناسایی شده در محموله قاچاق انسان شهرام جزایری بوده است.

اولین تصاویر منتشر شده از دستگیری شهرام جزایری

اولین تصاویر منتشر شده از دستگیری شهرام جزایری