جمشید پژویان گفت: نوسانات نرخ ارز در دو مرحله باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات شد که در مرحله دوم بیشترین تاثیر را بر روی قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه بر جای گذاشت.

 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، گفت: در چند ماه گذشته نوسانات نرخ ارز در نتیجه خروج آمریکا از برجام افزایش یافته و همین مساله باعث رشد قیمت کالاها و هزینه زندگی مردم شده است.

پژویان با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز در نخستین مرحله در افزایش قیمت کالا و خدمات موجود در سبد مصرفی مردم بویژه آن هایی که از طریق ارز تامین می شدند، تاثیر گذاشت، افزود: در مرحله دوم بیشترین تاثیر افزایش نرخ ارز روی محصولات و خدماتی در جامعه صورت گرفت که جز کالاهایی اساسی در سبد خانوار بودند و سهم کالاهای غیر ضروری در این تغییرات زیاد نبوده است.

او با تاکید بر اینکه افزایش فشار ناشی از قیمت کالاهای ضروری بیشتر در زندگی مردم در جوامع توسعه نیافته رخ می دهد گفت: طبیعتا در جوامعی که بخش غالب مردم آن در سطح متوسط، متوسط رو به پایین و فقیر است نوسانات نرخ ارز بر زندگی آن ها تاثیر بیشتری خواهد گذاشت، زیرا این جوامع بیشتر مصرف کننده و واردکننده کالا هستند که متاسفانه جامعه ما در این شرایط به سر می برد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه وقتی قیمت کالاهای ضروری افزایش پیدا می کند، سهم کالاهای دیگر  در سبد مصرفی مردم کمتر می شود، تصریح کرد: در شرایطی که قیمت تمام کالاها بالا می رود تقاضا برای کالاهای غیرضروری کاهش می یابد. این مساله 5-6 سال گذشته در اقتصاد ایران در بخش هایی مانند کالاهای خانگی، تفریحات و ... به وضوح دیده شده که نتیجه آن افزایش رکود در اقتصاد کشور بوده است.

قیمت هیچ کالایی ثابت نمانده است

پژویان با تاکید بر اینکه قیمت هیچ کالایی در افزایش قیمت ارز ثابت نمانده است، افزود: تمامی تولیدکنندگان حتی آن هایی که قیمت ارز بر روی محصولاتشان تاثیری نداشته است قیمت کالاهای خود را افزایش داده اند، زیرا در سبد کالای مصرفی خود تولید کننده اقلامی مرتبط با ارز وجود دارد که در زندگی او اثر گذار است، در نتیجه همین تورم نمایان شده در زندگی او به عنوان عاملی، تولیدکننده را ناگزیر به افزایش قیمت کالای تولیدی خود می کند. ولی اینکه این افزایش قیمت تا چه حدی رخ می دهد، بستگی به میزان تقاضای کالا دارد.