با ادامه روند خرید تضمینی گندم مقدار خرید این محصول درکشور تا سوم مردادماه سال جاری به بیش از 6 میلیون و729 هزار تن رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، از شروع برداشت گندم تاکنون6 میلیون و729 هزار و801 تن گندم به ارزش بیش از89 هزارو330 میلیارد ریال  به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شده است.

در این گزارش آمده است:  53 درصد بالغ بر 45 هزارو180 میلیاردریال از پول گندمکاران پرداخت شده است.

این گزارش می افزاید: مانده مطالبات کشاورزان با تامین اعتبارات  لازم وطی مدت زمان کوتاهی پرداخت می شود.

بر پایه این گزارش؛ همچنین مقدار 325 هزار و692 تن دانه ی روغنی کلزا به نرخ تضمینی هر کیلوگرم  28665 ریال از کلزاکاران سراسر کشور خریداری شده است.

این گزارش حاکیست؛ ارزش این مقدار کلزا  8968 میلیارد ریال است که تاکنون بیش از6744 میلیارد ریال به کلزاکاران پرداخت شده است.