معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از کاهش 80 درصدی مصرف آب در کشت های گلخانه ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدعلی طهماسبی گفت: اکنون به طور معمول 60 تا 70 درصد بارش ها تبخیر می شود و با توجه به گرم شدن زمین میزان تبخیر آب در آینده افزایش می یابد.
وی افزود: بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هیچ محصولی بدون آب تولید نمی شود اما با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار می توانیم تا حد زیادی بر مشکل تبخیر آب غلبه کنیم.
طهماسبی افزود: در کشت گلخانه ای 10 تا 15 برابر تولید بیشتر و تا 80 درصد مصرف آب کمتر می شود زیرا از تبخیر و تعرق بی رویه جلوگیری می شود. در باغات هم وضع به همین صورت است و با نصب سایه بان در باغ می توان تا 30 درصد از تبخیر آب جلوگیری کرد.
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای احداث گلخانه یا نصب سایه بان وام 6درصد پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: پیش از هر اقدامی نیازمند حاکم شدن اخلاق آبی در جامعه هستیم که متاسفانه در کشور ما ضعیف است و هنوز آب آن طور که باید مقدس شمرده نمی شود.
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: ایرانیان در گذشته از پایه گذاران قنات و کاریز بوده اند و این یعنی که شیوه نگرش به این نعمت الهی در گذشته متفاوت از امروز بوده است.
وی گفت: راه مدیریت کاشت محصولات آبدوست این است که کاشت آن را به فضای بسته ببریم یا از کشت آن دست برداریم و کشاورز را به سمت کاشت محصولاتی مانند زعفران سنجد زرشک و غیره هدایت کنیم تا هم آب بسیار کمتری مصرف کند و هم از سوددهی بسیار بالاتری برخوردار شود.
طهماسبی افزود: فرسایش خاک نسبت به آمار جهانی در ایران بسیار زیاد است و یکی از علل مهم آن شخم زدن های بی رویه در جهت شیب خاک است.
وی اظهار داشت : علم و تکنولوژی کشاورزی حفاظتی امکانات جدیدی را بدون ضربه رساندن به طبیعت برای ما فراهم آورده اما مسئله آموزش این روش ها به کشاورز و فرهنگ سازی در این خصوص از مهمترین مسائل است.