درمعاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۰ هزار تومان افزایش، به ۲ میلیون و ۹۰۶ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز چهارشنبه 27 تیر بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۰ هزار تومان افزایش، به ۲ میلیون و ۹۰۶ هزار تومان رسید.

نیم سکه یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۴۰ هزار تومان افزایش به نرخ دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. در عین حال، هر نیم سکه ۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۵ هزار تومان گران شد.

بر این اساس قیمت هر نیم سکه یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان، ربع سکه ۷۱۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۴۱۵ هزار تومان است.