بانک ایران زمین در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با هدف مدیریت بهینه مصرف عمومی برق در فصل تابستان، ساعت کار ستاد، شعب تهران و شهرستان خود را تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی: بانک ایران زمین با توجه به گرمای شدید هوا و مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران و صورتجلسه هماهنگی بانک های خصوصی، جهت ضرورت صرفه جویی و مدیریت مصرف برق ساعات کاری ستاد، شعب تهران و شهرستان خود را به شرح ذیل تغییر داد.
 
 
استان / شهرستان
روزهای هفته
ساعت کار
شروع طرح
پایان طرح
ستاد مرکزی تهران
شنبه تا چهارشنبه
6 الی 14
1397/04/16
1397/04/31
پنج شنبه
8 الی 12
شعب استان تهران
شنبه تا چهارشنبه
6/30 الی 13/30
1397/04/16
1397/04/31
پنج شنبه
7/30 الی 12/30
استان گیلان
شنبه تا چهارشنبه
6/30 الی 13/30
1397/04/11
1397/04/31
پنج شنبه
6/30 الی 12/30
استان گلستان
شنبه تا چهارشنبه
6/30 الی 13/30
1397/04/10
تا اطلاع ثانوی
پنج شنبه
6/30 الی 12/30
 
استان خوزستان
 
شنبه تا پنج شنبه
30 /7 الی 13
1397/04/15
1397/06/15
استان هرمزگان
شنبه تا چهارشنبه
6/30 الی 13/30
1397/04/09
تا اطلاع ثانوی
پنج شنبه
6/30 الی 12/30
استان بوشهر
شنبه تا چهارشنبه
6/30 الی 13/30
1397/04/03
تا اطلاع ثانوی
پنج شنبه
6/30 الی 12/30
استان کرمانشاه
شنبه تا چهارشنبه
7 الی 13
1397/04/16
1397/04/31
پنج شنبه
7 الی 12
شهرستان لار
شنبه تا پنج شنبه
6/30 الی 13/30
1397/04/01
1397/05/31
استان فارس
شنبه تا چهارشنبه
6/30 الی 13/30
1397/04/19
1397/05/31
پنج شنبه
6/30 الی 12
استان قزوین
شنبه تا پنج شنبه
15 /7 الی 13/30
1397/04/11
تا اطلاع ثانوی
استان سمنان شنبه تا چهارشنبه
6/30 الی 13/30
1397/04/16
1397/06/15
پنج شنبه
6/30 الی 12/30
استان کردستان شنبه تا چهارشنبه 
6/30 الی 12/30
1397/04/23 تا اطلاع ثانوی
پنج شنبه 
6/30 الی 12
استان خراسان رضوی و شمالی
 
شنبه تا چهارشنبه 
6/30 الی 13/30 1397/04/19 1397/04/25
پنج شنبه 
 
6/30 الی 12/30
استان چهارمحال و بختیاری
شنبه تا چهارشنبه
6/30 الی 13/30 1397/04/23 1397/05/31
پنج شنبه
6/30 الی 12/30
استان اصفهان
شنبه تا پنج شنبه
6/30 الی 13/30 1397/04/23 تا اطلاع ثانوی
شهرستان نهبندان
شنبه تا چهارشنبه 
6/30 الی 13 1397/04/20 1397/05/31
پنج شنبه 
6/30 الی 12
شهرستان طبس
شنبه تا چهارشنبه 
6/30 الی 13
1397/04/23 1397/05/31
پنج شنبه 
6/30 الی 12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز ارتباط مشتریان بانک ایران زمین با شماره 24809-021 آماده پاسخگویی به مشتریان خواهد بود.