مجید سیاری گفت: در حال حاضراعتبارات تخصیصی برای مدیریت منابع آب کشور 3 هزار میلیارد تومان است در حالی که اجرای پروژه های این بخش به 80 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند و اگر این اعتبار تخصیص یابد، اجرای پروژه ها در یک بازه زمانی بلند مدت خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی مدیریت منابع آب ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن انتقاد به چگونگی مصرف آب  از طریق چاه های بخش کشاورزی گفت: در شرایط کنونی با وجود مشکل آب در کشور، هر متر مربع آب با قیمت 16 تومان به کشاورزان عرضه می شود، این در حالی است که هزینه تمام شده بسیار گران تر است و در پیگیری های که وزارت نیرو برای اصلاح این قیمت در مجلس داشت، موفقیت آمیز نبو، زیرا نمایندگان مجلس معتقدند کشاورزان زمین و تجهیزات کشاورزی را خودشان تامین می کند و در این فرایند دولت کار خاصی برای آن ها انجام نداده، به همین دلیل نباید آب گران شود. در حالی که این استدلال دقیق نیست و مانند این است که فردی بگوید من با هزینه خودم چاه نفت در خلیج فارس احداث می کنم و نفت برداشت می کنم.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح آمایش سرزمینی در کشور نداریم، که برای مدیریت منابع آب بسیار مهم است افزود: باید در هر منطقه تصمیم گیری ها بر پایه پتانسیل های همان منطقه باشد، متاسفانه امروز در کشور طرح آمایش سرزمینی نداریم، با این حال وزارت نیرو برنامه ای با عنوان آمایش آب محور تدوین کرده است که این برنامه کافی نیست و باید براساس نظام مدیریت یکپارچه عمل کرد. به عبارت دیگر مدیریت آب در کشور فرابخشی است و نیازمند هماهنگی همه سازمان است. البته باید توجه داشت که در حال حاضر بخشی از تصمیم گیری ها در زمینه آب تحت تاثیر مسائل اجتماعی و سیاسی قرار می گیرد و باید روند اصلاح شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی مدیریت منابع آب ایران درباره دلایل روند کند اجرای پروژه های بزرگ در زمینه تامین و مدیریت آب در کشور گفت: در حال حاضر اعتبارات تخصیصی برای مدیریت منابع آب کشور 3 هزار میلیارد تومان است، در حالی که اجرای پروژه های آب به 80 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند و اگر این اعتبار تخصیص یابد، اجرای پروژه ها در یک بازه زمانی بلند مدت خواهد بود.

سیاری با تاکید بر اینکه نمی توان ادعا کرد که سدسازی خوب است یا بد تصریح کرد: در برخی مناطق سد سازی مفید است و در برخی مناطق ممکن است اثرات سوی داشته باشد، به همین دلیل باید متناسب با شرایط و ویژگی های منطقه برای احداث سد تصمیم گیری شود.

او افزود: در حال حاضر سدهای کشور با 50 درصد، ذخیره آب مورد نیاز را تامین می کنند گفت: در شرایط کنونی اگر بخواهیم طبق گفته افرادی که مخالف احداث سد هستند عمل کنیم، می توان آب را از طریق بازکردن دریچه سد ها وارد مسیرهای آبی کرد، اما آیا با چنین اقدامی آب مدیریت می شود؟