مهدی دادفر گفت: در مصاحبه ای که با روزنامه سازندگی داشته ام عددی به عنوان مجموع رشوه واردات خودرو اعلام نکرده ام و معتقدم تخلفی صورت گرفت و در حال حاضر از سوی مسئولان در حال پیگیری است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره رشوه 64 میلیاردی تومانی واردات خودرو که به نقل از وی در روزنامه سازندگی  منتشر شده گفت: از زبان ما خلاف واقعه اعلام شده، مسئله این است که تخلفی رخ داده و در هرجای دیگری نیز تخلف ممکن است رخ دهد، اما اینکه یک حادثه در جایی بیش از حد بزرگنمایی کنیم، درست نیست.

او با بیان اینکه این تخلف در هر دو حالت از سوی نیروی انسانی یا سیستمی با نگاه ما مذموم است افزود: مهمترین دستاورد این مسئله این بود که مسئولان آگاه شدند و تخلفات در حال رسیدگی است.

دادفر با اشاره به اینکه در یک دوره زمانی با تصمیم مسئولان به عدم فعالیت اقتصاد، برخی فعالان «شرکت های غیرنمایندگی و گری مارکت ها» گرفته شد گفت: حذف این شرکت ها از ابتدا تصمیم ناصحیحی بود و حتی اگر توجیهاتی پشت آن باشد و ما نیز به مسئولان اعلام کردیم این تصمیم درست نیست و بعد از طرف کسانی که ثبت سفارش می کنند اعلام کردند که ما می توانیم خودرو ثبت سفارش کنیم و این مسئله نتیجه تصمیمات غلط بود. هدف انجمن از پیگیری ایجاد این تخلف شفاف سازی است و اینکه بخواهیم یک قانون حتی اشتباه را با شیوه های مختلف دور بزنیم غیراخلاقی و تخلف است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: مسئولان اجازه ندارند رگ اقتصادی فعالان را حذف کنند، زیرا در آینده ممکن است آسیب زا باشد. البته نباید حساب معاونان و مدیران پاک دست دولت را با متخلفان یکی کرد.