نیره پیروزبخت گفت: در شرایط جدید اقتصادی برای جلوگیری از تاخیر ترخیص مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها، این مواد دیگر در گمرک مورد ارزیابی قرار نمی گیرند و پس از ترخیص از گمرک مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

رییس سازمان استاندارد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط جدید اقتصادی باید سیاست ها، درباره کنترل واردات و صادرات باید تغییر کند گفت:  ما به طور خاص روی کالاهای کشور خاصی تمرکز نخواهیم کرد و برای ما تنها موضوع استاندارد بودن و کیفیت کالا اهمیت دارد. به همین دلیل روی ارزیابی استاندارد کالاهایی کار می کنیم که به هر دلیلی باید به کشور وارد شوند، برای نمونه ارزیابی کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها و ... در راستای سلامت مردم بعد از ترخیص از گمرک انجام خواهد شد.

پیروز بخت با بیان اینکه فرایندها در شرایط کنونی تسهیل خواهد شد افزود: اقدامات به گونه ای خواهد بود که مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید در گمرک و ...برای ارزیابی با تاخیر ترخیص همراه نشود، بلکه پس از اینکه وارد چرخه تولید شد استاندارد کالا مورد ارزیابی قرارمی گیرد، این در حالی است که پیش از این مواد اولیه ای بدون داشتن علامت استاندارد اجازه ترخیص از گمرک نداشت و اگر علامت استاندارد داشت، با تعهد اجازه ترخیص داده می شد. از طرف دیگر واحد تولیدی که در داخل تولید می کند، محصول آن نیز زیر پوشش سازمان است، به همین دلیل ارزیابی کالا کالای تولید شده نسبت به مواد اولیه آن در اولویت استاندارد قرار گرفت تا ترخیص مواد اولیه در گمرک به سرعت انجام شود.

او با تاکید بر اینکه به واحدهای تولیدی داخل اعتماد داریم تصریح کرد: تولیدکننده های ایرانی شرایط تحریمی و ... را تجربه کرده اند و به دنبال حفظ و ماندگاری برند خود بوده اند، به همین دلیل در زمینه استانداردها الزامات را رعایت می کند و حتما مراقب سلامت مردم هستند، از این رو براساس اعتماد دو جانبه ای که بین تولیدکننده ها و سازمان استاندارد شکل گرفته، تسهیلاتی برای آن ها در نظر خواهیم گرفت، هر چند در هر شرایطی هواسمان به سلامت مردم خواهد بود.