داریوش امانی گفت: خواسته راننده ها توزیع عادلانه بار است و خط قرمز سازمان راهداری نیز کمیسیون غیرقانونی است و تا آنجایی که ممکن است بحث شفاف سازی را دنبال می کنیم و با تخلف ها برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون حمل و نقل سازمان راهداری در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار موج با این مضمون «در شرایطی که رکود حمل و نقل کشور متاثر از محدودیت های واردات و صادرات پس از خروج آمریکا از برجام قابل پیش بینی است، چرا تنها روی موضوع افزایش قیمت حمل بار تمرکز شده و موضوع اجرای حمایت های دیگر از سوی دولت به راننده ها مطرح نیست»، گفت: در حال حاضر خواسته راننده ها توزیع عادلانه بار است و خط قرمز سازمان راهداری نیز کمیسیون غیرقانونی است و تا آنجایی که ممکن باشد، بحث شفاف سازی را دنبال می کنیم و با تخلف ها برخورد می شود. از طرف دیگر امروز نرخ گذاری حمل بار انجام نمی شود و بیشتر قیمت حمل به صورت توافقی براساس تن- کیلومتر و خارج از شمول قیمت گذاری سازمان حمایت انجام می شود. همچنین باید توجه داشت که مطالباتی که امروز به صورت دولتی قابل پیگیری است، فرابخشی بوده و در این زمینه چند بار با معاون اول رییس جمهوری نیز جلساتی برگزار کرده و امیداواریم که خواسته منطقی راننده ها در این زمینه انجام شود.

به دنبال سازوکاری برای عرضه مستقیم لاستیک به راننده ها هستیم

عضو هیات عامل سازمان راهداری کشور درباره بیمه راننده ها نیز گفت: پیش از این قرار بود 50 درصد هزینه بیمه تامین اجتماعی راننده ها از سوی دولت در قالب یارانه ارائه شود که به دلیل تاخیر در پرداخت هزینه از سوی دولت انجام نشده بود و این موضوع به اعتراض راننده ها نیز دامن زد، از این رو این مطالبه راننده ها در حال پیگیری و حل است.

او با بیان اینکه خیلی از مواردی که در سازمان راهداری کشور پیگیری می شود، از قبل برنامه ریزی شده بود و ناشی از اعتراض راننده ها نیست، افزود: در بحث افزایش کرایه مکاتباتی با دستگاه های نظارتی انجام شد و به استان ها از ابتدای اردیبهشت ابلاغ کردیم که در تمام مسیرها 20 درصد کرایه ها اضافه شود.

امانی درباره افزایش قیمت قطعات ناوگان پس از گرانی ارز تصریح کرد: جلسات زیادی یا وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان حمایت برگزار شد و از روز اول اعلام کردیم که غرفه هایی در اختیار نمایندگی شرکت های عرضه لاستیک که ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند، قرار دهیم تا این محصول بدون واسطه در اختیار راننده ها قرار گیرد.