جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دقایقی دیگر با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران امروز یک شنبه 3 تیر با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه آغاز می شود. 

نمایندگان بخش خصوصی قرار است نقطه نظرات خود در رابطه با شرایط جدید اقتصادی و بین المللی ایران را با وزیر امور خارجه در میان بگذارند.