علی لشکری گفت: در حال حاضر بازار کفش تغییر قیمتی نداشته در حالی بخشی از مواد اولیه کفش وابسته به واردات بوده و تا 20 درصد در قیمت گذاری ها نیز موثر است.

دبیرکل جامعه صنعت کفش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، ضمن اشاره به اینکه براساس تفاوت مدل‌های کفش، میزان وابستگی آن ها به واردات مواد اولیه نیز متفاوت است، گفت: در حال حاضر در کفش‌های ماشینی ۴۰ درصد قیمت وابسته به محصولات وارداتی است و برای کفش‌های دست‌دوز که نوعی هنر دست است، قیمت ها متاثر از نقش نیروی انسانی است. با این حال به طور کلی 20 درصد قیمت کفش متاثر از تغییر نرخ ارز است.

لشکری با بیان اینکه بازار کفش رکود سنگینی را پشت سر گذاشته است افزود: از آنجایی که تقاضا کاهش پیدا کرده است، افزایش قیمت به رکود این بازار دامن می زند، به همین دلیل بسیاری از تولیدکننده های داخلی قیمت محصولات خود را چندان افزایش نداده اند.

او با نگاهی به اثر تصمیم های ارزی دولت بر وضعیت بازار این محصول اظهار کرد: به طور کلی سهم ارزش مواد اولیه وارداتی در قیمت نهایی کفش به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسد. به همین دلیل نمی‌توان گفت تک‌نرخی شدن ارز تاثیر ثابتی بر قیمت تمام مدل‌های کفش داشته است.