رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس سیاست جدید ارزی دولت، سه گروه کالایی از جمله کالاهای اساسی، مواد اولیه و سایر کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس کل بانک مرکزی به بیان توضیحاتی درباره شیوه تامین ارز سه گروه کالایی پرداخت.

ولی الله سیف، در حاشیه همایش سیاست های پولی و بانکی کشور در جمع خبرنگاران گفت: کالاها به سه گروه تقسیم شده اند که همگی با دلار ۴۲۰۰ تومان تامین می شوند. بر این اساس، دسته اول کالاها به کالاهای اساسی و حیاتی و گروه دوم به مواد اولیه و قطعات یدکی اختصاص دارد.

وی افزود:  گروه سوم کالا مربوط به آن دسته از کالاست که در صورت تامین ارز آنها از محل ۲۰ درصد کالاهای صادرات غیرنفتی، وارد می شود.

وی گفت: همه اینها با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین می شود و عدد عوض نشده است.