در 9 ماهه سال زراعی 97-96 قریب به 36498 هکتار از اراضی در استان سمنان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان، در این مدت تعداد 14478  بیمه گذار محصولات  زراعی خود را تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قرار دادند.