رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به انتشار آمارهای رشد اقتصادی گفت: ضریب نفوذ بیمه در کشور به ۲.۳ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی طی سخنانی به آمارهای رشد اقتصادی در کشور اشاره کرد.

عبدالناصر همتی میزان ضریب نفوذ بیمه را در کشور، ۲.۳ درصد اعلام کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: باتوجه به انتشار رشد اقتصادی و میزان تولید ناخالص داخلی کشور درسال ۱۳۹۶ و نظر به میزان حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور در سال گذشته، مقدار ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه‌های بازرگانی به تولید ناخالص داخلی)به ۲.۳درصد افزایش یافت.