بنابر اعلام گروه توسعه ملی، مقرر شد بخشی از حقوق معوق کارکنان و کارگران گروه ملی فولاد به زودی پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، گروه ملی توسعه اعلام کرد حقوق معوق کارکنان ملی فولاد پرداخت می شود.

همچنین اقداماتی برای شروع به فعالیت و تولید کارخانه در حال انجام است و به زودی با ترکیب هیات مدیره جدید، فعالیت این واحد تولیدی از سر گرفته خواهد شد.